قرآنیها
 
دانلود تلاوت قران "کتاب"سخنرانی(امام..)کتاب"عکس مکه مدینه قاریان قران
مصطفی اسماعيل 

  نحل ، آيه 1 تا 32  

شهات محمد انور  

   بروج ، آيه 12 تا آخر سوره     بلد           ضحی     انشراح     تين      قريش   

 حجاج رمضان

حشر ، آيه 18 تا آخر سوره  

 

ابوالعینین شعیشع

مؤمنون ، آيه 1 تا 14     شمس ، آيه 1 تا 8     تين     علق ، آيه 1 تا 8  

عبدالصمــد عبدالباسط

مائده ، آيه 20 تا 35   نبأ ، آيه 31 تا آخر سوره    تکویر     بلد ، آيه 1 تا 18     شمس  

محمد حکيم عمران

غافر ، آيه 1 تا 9  

راغب مصطفی غلوش

نساء ، آيه 76 تا 81  

 

محمد صديق منشاوی

هود ، آيه 108 تا آخر سوره    يوسف ، آيه 1 تا 6     الرحمن  


قارعه - همره-اخلاص
                             Download

 سوره طور      

سوره الرحمن  

حسين منصور

فصلت ، آيه 30 تا 39  

 

محمد محمود طبلاوی

سوره نحل از آیه 81 الی 110    

مصطفی اسماعيل(نحل)

ابوالعینین شعیشع(مومنون)

عبدالصمــد عبدالباسط(بلد)

محمد حکيم عمران(غافر)

راغب مصطفی غلوش(نساء)

محمد صديق منشاوی(هود)

حسين منصور(فصلت)

فتح - عبدالباسط مشاهده جزئيات

ارسال كننده: admin
تأييد شده:   ی, ۲۹-مهر-۱۳۸۶
 

قرائت دلنشین آیات 1 تا 10 سوره فتح با صدای دلنشین استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد در فرمت Mp3 و به مدت 11 دقیقه.

این آیات را می توانید به صورت PDF از این قسمت دریافت کرده و با ترجمه آن مشاهده نمایید.
Open in new window
نسخه: 0
دانلود شده: 2203
اندازه فايل: 3.27 MB
مكان ارسال: تعيين نشده است
وب سايت: http://torbatjam.com
ارزشيابي:    (1 رأي)

H حجرات - عبدالباسط مشاهده جزئيات

ارسال كننده: admin
تأييد شده:   چ, ۲۵-مهر-۱۳۸۶
 

قرائت بسیار زیبای سوره حجرات با صدای دلنشین استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد در فرمت Mp3 و به مدت 40 دقیقه.

این آیات را می توانید به صورت PDF از این قسمت دریافت کرده و با ترجمه آن مشاهده نمایید.
Open in new window
نسخه: 0
دانلود شده: 1364
اندازه فايل: 11.90 MB
مكان ارسال: تعيين نشده است
وب سايت: http://torbatjam.com
ارزشيابي:    (2 رأي)

E ابراهیم - عبدالباسط مشاهده جزئيات

ارسال كننده: admin
تأييد شده:   چ, ۱۴-شهریور-۱۳۸۶
 

قرائت بسیار زیبای آیات 35 تا 41 سوره ابراهیم با صدای دلنشین استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد در فرمت Mp3 و به مدت 18 دقیقه.


این آیات را می توانید به صورت PDF از این قسمت دریافت کرده و با ترجمه آن مشاهده نمایید.
Open in new window
نسخه: 0
دانلود شده: 1101
اندازه فايل: 5.34 MB
مكان ارسال: تعيين نشده است
وب سايت: تعيين نشده است
ارزشيابي:    (2 رأي)

T توبه - عبدالباسط مشاهده جزئيات

ارسال كننده: admin
تأييد شده:   ش, ۲۷-مرداد-۱۳۸۶
 

قرائت زیبای آیات 18 تا 29 سوره توبه با صدای دلنشین استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد در فرمت Mp3 و به مدت 32 دقیقه.


این آیات را می توانید به صورت PDF از این قسمت دریافت کرده و با ترجمه آن مشاهده نمایید.
Open in new window
نسخه: 0
دانلود شده: 1033
اندازه فايل: 9.55 MB
مكان ارسال: تعيين نشده است
وب سايت: تعيين نشده است
ارزشيابي:    (0 رأي)

H حشر - عبدالباسط مشاهده جزئيات

ارسال كننده: admin
تأييد شده:   س, ۱۹-تیر-۱۳۸۶
 

قرائت بسیار زیبای آیات 18 تا 24 سوره حشر با صوت مرحوم استاد عبدالباسط عبدالصمد در فرمت Mp3 به مدت 16:22.

این آیات را می توانید به صورت PDF از این قسمت دریافت کرده و با ترجمه آن مشاهده نمایید.
Open in new window
نسخه: 0
دانلود شده: 1707
اندازه فايل: 4.80 MB
مكان ارسال: تعيين نشده است
وب سايت: تعيين نشده است
ارزشيابي:    (2 رأي)

G غاشیه - عبدالباسط مشاهده جزئيات

ارسال كننده: admin
تأييد شده:   د, ۱۸-تیر-۱۳۸۶
 

قرائت آیات 8 تا 26 سوره غاشیه با صوت زیبای استاد عبدالباسط عبدالصمد در فرمت Mp3.
نسخه: 0
دانلود شده: 1275
اندازه فايل: 2.40 MB
مكان ارسال: تعيين نشده است
وب سايت: تعيين نشده است
ارزشيابي:    (1 رأي)

Z ضحی ، انشراح ، تین - عبدالباسط مشاهده جزئيات

ارسال كننده: admin
تأييد شده:   د, ۱۱-تیر-۱۳۸۶
 

تلاوت زیبای سوره های ضحی ، انشراح و تین با صوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد در فرمت Mp3.
نسخه: 0
دانلود شده: 1845
اندازه فايل: 3.26 MB
مكان ارسال: تعيين نشده است
وب سايت: تعيين نشده است
ارزشيابي:    (1 رأي)

S شمس - عبدالباسط مشاهده جزئيات

ارسال كننده: admin
تأييد شده:   ی, ۱۰-تیر-۱۳۸۶
 

تلاوت زیبای سوره شمس با صوت استاد عبدالباسط عبدالصمد در فرمت Mp3.
نسخه: 0
دانلود شده: 4378
اندازه فايل: 2.05 MB
مكان ارسال: تعيين نشده است
وب سايت: تعيين نشده است
ارزشيابي:    (1 رأي)

T تكوير - عبدالباسط مشاهده جزئيات

ارسال كننده: admin
تأييد شده:   چ, ۰۶-تیر-۱۳۸۶
 

تلاوت ماندگار سوره ی تکویر با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد که در سال 1958 میلادی در مسجد اموی سوریه قرائت گردیده است.

فرمت Mp3
مدت زمان 13:53
نسخه: 0
دانلود شده: 4000
اندازه فايل: 4.08 MB
مكان ارسال: تعيين نشده است
وب سايت: تعيين نشده است
ارزشيابي:    (7 رأي)

T طارق - عبدالباسط مشاهده جزئيات

ارسال كننده: admin
تأييد شده:   چ, ۳۰-خرداد-۱۳۸۶
 

قرائت زیبای سوره طارق با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد در فرمت Mp3.
نسخه: 0
دانلود شده: 1423
اندازه فايل: 1.73 MB
مكان ارسال: تعيين نشده است
وب سايت: تعيين نشده است
ارزشيابي:    (0 رأي)

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سیزدهم خرداد 1388 توسط علیرضا

1. عبدالصمــد عبدالباسط

شماره سوره

نام سوره

جزء اجرا

حجم
(KB)

زمان
5 مائده ، آيه 20 تا 35 6 2.060 0:31:45
78 نبأ ، آيه 31 تا آخر سوره 30 355 0:05:22
81 تکویر 30 639 0:09:46
90 بلد ، آيه 1 تا 18 30 388 0:05:53
91 شمس 30 195 0:02:54

2. محمد صديق منشاوی

شماره سوره

نام سوره

جزء اجرا

حجم
(KB)

زمان
11 هود ، آيه 108 تا آخر سوره 12 1.250 0:19:13
12 يوسف ، آيه 1 تا 6 12 451 0:06:51
55 الرحمن 27 1.657 0:25:30
3 آل عمران ، آیه 1 تا 20 (جدید) 3 1.552 0:25:08
8 انفال ، آیه 1 تا 24 (جدید) 9 1.789 0:29:00
82
86
89
1
2
انفطار (6 تا 19)
طارق
فجر
حمد
بقره (1 تا 5)
(جدید)
30 و 1 2.410 0:39:07
17 اسرا ، آیه 1 تا 14 (جدید) 15 1.628 0:26:23
59
86
89
1
2
حشر (18 تا 24)
طارق
فجر
حمد
بقره (1 تا 5)
(جدید)
28و30و1 2.853 0:46:20
30
93
94
1
2
روم (17 تا 30)
ضحی
انشراح
حمد
بقره (1 تا 5)
(جدید)
21و30و1 2.117 0:34:19
26 شعرا ، آیه 1 تا 89 (جدید) 19 3.120 0:50:40
9 توبه ، آیه 38 تا 43 (جدید) 10 1.634 0:26:29
43
44
97
زخرف (68 تا 89)
دخان (1 تا 8)
قدر (جدید)
25 2.645 0:42:56

3. مصطفی اسماعيل

شماره سوره

نام سوره

جزء اجرا

حجم
(KB)

زمان
16 نحل ، آيه 1 تا 32 14 2.269 0:34:58

4. شهات محمد انور

شماره سوره

نام سوره

جزء اجرا

حجم
(KB)

زمان
85 بروج ، آيه 12 تا آخر سوره 30 162 0:02:23
90 بلد 30 482 0:07:20
93 ضحی 30 235 0:03:31
94 انشراح 30 151 0:02:13
95 تين 30 151 0:02:13
106 قريش 30 95 0:01:22


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه نهم خرداد 1388 توسط علیرضا
شماره متن سوره عبدالباسط قاريان متفرقه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۱۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
الحمد
البقرة
آل عمران
النساء
المائدة
الأنعام
الأعراف
الأنفال
التوبة
يونس
هود
يوسف
الرعد
إبراهيم
الحجر
النحل
الإسراء
الكهف
مريم
طه
الأنبياء
الحج
المؤمنون
النور
الفرقان
الشعراء
النمل
القصص
العنكبوت
الروم
لقمان
السجدة
الأحزاب
سبأ
فاطر
يس
الصافات
ص
الزمر
غافر
فصلت
الشورى
الزخرف
الدخان
الجاثية
الأحقاف
محمد
الفتح
الحجرات
ق
الذاريات
الطور
النجم
القمر
الرحمن
الواقعة
الحديد
المجادلة
الحشر
الممتحنة
الصف
الجمعة
المنافقون
التغبن
الطلاق
التحريم
الملك
القلم
الحاقة
المعارج
نوح
الجن
المزمل
المدثر
القيامة
الإنسان
المرسلات
النبأ
النازعات
عبس
التكوير
الإنفطار
المطففين
الانشقاق
البروج
الطارق
الأعلى
الغاشية
الفجر
البلد
الشمس
الليل
الضحى
الانشراح
التين
العلق
القدر
البينة
الزلزال
العاديات
القارعة
التكاثر
العصر
الهمزة
الفيل
قريش
الماعون
الكوثر
الكافرون
النصر
لهب
الإخلاص
الفلق
الناس
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ششم خرداد 1388 توسط علیرضا
تلاوت قرآن کريم

تعداد آيات

متن سوره

شماره

تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
29
19
36
25
22
17
19
26
30
20
15
21
11
8
8
19
5
8
8
11
11
8
3
9
5
4
7
3
6
3
5
4
5
6
التكوير
الإنفطار
المطففين
الانشقاق
البروج
الطارق
الأعلى
الغاشية
الفجر
البلد
الشمس
الليل
الضحى
الانشراح
التين
العلق
القدر
البينة
الزلزال
العاديات
القارعة
التكاثر
العصر
الهمزة
الفيل
قريش
الماعون
الكوثر
الكافرون
النصر
لهب
الإخلاص
الفلق
الناس

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
12
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114


 
تلاوت قرآن کريم

تعداد آيات

متن سوره

شماره

تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
54
53
89
59
37
35
38
29
18
45
60
49
62
55
78
96
29
22
24
13
14
11
11
18
12
12
30
52
52
44
28
28
20
56
40
31
50
40
46
42
فصلت
الشورى
الزخرف
الدخان
الجاثية
الأحقاف
محمد
الفتح
الحجرات
ق
الذاريات
الطور
النجم
القمر
الرحمن
الواقعة
الحديد
المجادلة
الحشر
الممتحنة
الصف
الجمعة
المنافقون
التغبن
الطلاق
التحريم
الملك
القلم
الحاقة
المعارج
نوح
الجن
المزمل
المدثر
القيامة
الإنسان
المرسلات
النبأ
النازعات
عبس

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

 
تلاوت قرآن کريم

تعداد آيات

متن سوره

شماره

تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
7
286
200
176
120
165
206
75
129
109
123
111
43
52
99
128
111
110
98
135
112
78
118
64
77
227
93
88
69
60
34
30
73
54
45
83
182
88
75
85
الحمد
البقرة
آل عمران
النساء
المائدة
الأنعام
الأعراف
الأنفال
التوبة
يونس
هود
يوسف
الرعد
إبراهيم
الحجر
النحل
الإسراء
الكهف
مريم
طه
الأنبياء
الحج
المؤمنون
النور
الفرقان
الشعراء
النمل
القصص
العنكبوت
الروم
لقمان
السجدة
الأحزاب
سبأ
فاطر
يس
الصافات
ص
الزمر
غافر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ششم خرداد 1388 توسط علیرضا
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک